Kalendarz wydarzeń

O projekcie

Projekt Wspomnienia Integrują Tarnowian (WiNTAR) ukierunkowany jest na solidarność i integrację międzypokoleniową tarnowian poprzez wspólne sięganie pamięcią do czasów młodości i konfrontowanie z nimi dzisiejszego obrazu miasta. Spoiwem będzie dialog na temat wydarzeń, osób i oceny funkcjonowania miasta  z drugiej połowy XX wieku, widzianych z perspektywy osobistych doświadczeń starszych i młodszych tarnowian oraz zaproszonych gości – znanych i cenionych mieszkańców miasta.

W ramach projektu powstanie m.in. CyfroKlub Seniora, w którym starsi mieszkańcy miasta będą mogli, pod opieką profesjonalnych i życzliwych im opiekunów (tz. Mobilnych Asystentów Seniora) stawiać pierwsze kroki w cyfrowym świecie Internetu i usług elektronicznych. CyfroKlub otworzy swoje podwoje także na spotkania seniorów z osobami młodszymi, ich wspólne rozmowy o życiu w mieście, międzypokoleniową wymianę doświadczeń  Przygotowane zostaną unikatowe wywiady wideo z wybitnymi tarnowianami. Powstanie zdigitalizowany zbiór fotografii miasta i ludzi w nim żyjących oraz artefaktów związanych z Tarnowem.

Realizatorzy projektu WiNTAR zaproponują całą gamę oryginalnych i niekonwencjonalnych działań, dzięki którym, na kanwie wspomnień o mieście i przy wsparciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych, przedstawiciele różnych pokoleń mieszkańców Tarnowa będą mogli poznać ciekawe konteksty społeczne i historyczne związane z miastem, a także dowiedzieć się czegoś o więcej o sobie, znajdując „wspólny język” z innymi. Służyć temu będą m.in. spotkania integracyjne, fotospacery, warsztaty fotograficzne, gry edukacyjne. Projekt wyjdzie ”poza klubowe” modele organizacji życia seniorów na rzecz bardziej aktywnych, twórczych i otwartych na interakcje z przedstawicielami innych pokoleń form działania.

WiNTAR jest realizowany od maja do grudnia 2015 r. w ramach Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2015.

ZAPRASZAMY!

Najnowsze w galerii